Strona główna


Centrum Zdalnego Nauczania UJ
to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.

Egzaminy zdalne na Pegazie (z systemem BBB)

(z wykorzystaniem systemu do komunikacji synchronicznej BBB)

Zobacz więcej

Podstawy formalnoprawne

– rozporządzenie ministerialne
– pensum dydaktyczne a zajęcia zdalne
– zasady przyznawania przelicznika “2 na 1”

Zobacz więcej.

Uniwersytet Jagielloński Bez Granic

Aktualności

19 lipca zmarł Profesor Franciszek Ziejka, Rektor UJ w latach 1999-2005
Bez nazwy-4

Jako Rektor życzliwie wspierał e-nauczanie i CZN. Ostatni raz odwiedził nas  26 kwietnia 2019 r. – nagrywaliśmy wtedy jego wystąpienie z okazji 40-lecia polonistyki na Uniwersytecie Lizbońskim, którą Pan Rektor zakładał, ale ze względów zdrowotnych nie mógł pojechać do Portugalii na uroczystości. Pan Rektor Franciszek Ziejka zawsze pozostanie w naszej pamięci i w modlitwach.

w1

Przejście całego Uniwersytetu na zdalne nauczanie  jest wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli akademickich, ale też dla CZN. Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba użytkowników Pegaza oraz BigBlueButton, mierzona teraz tysiącami każdego dnia.

ZOBACZ WIĘCEJ

aktywnosc obrazek wyrozniajacy

Zaskakująco dużo osób korzystało z platformy Pegaz w okresie świątecznym, także w Wigilię, także 25 grudnia. Pegaz staje się niezbędnym elementem procesu kształcenia na Uniwersytecie.

ZOBACZ WIĘCEJ

baner2019_06_797px

Szanowni Państwo! Obok najlepszych życzeń bożonarodzeniowych udostępniamy Państwu cztery wzory kartek świątecznych. Do każdego z tych wzorów można wprowadzić własne życzenia. Tak przygotowane kartki można przesłać pocztą elektroniczną do bliskich osób.

ZOBACZ WIĘCEJ