Strona główna


Centrum Zdalnego Nauczania UJ
to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.

Przewodniki

Przewodniki dotyczące zagadnień: obsługi platforma Pegaz, tworzenia kursów nadrzędnych, dostepności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych, szyfrowania
Zobacz więcej

Podstawy formalnoprawne

– rozporządzenie ministerialne
– pensum dydaktyczne a zajęcia zdalne
– zasady przyznawania przelicznika “2 na 1”

Zobacz więcej.

Uniwersytet Jagielloński Bez Granic

Aktualności

1-1024x768

19 listopada 2019 odbyło się spotkanie Rektorów oraz Dziekanów z Ukrainy w siedzibie CZN. Tematem spotkania było wykorzystanie platform zdalnego nauczania oraz systemu wideokonferencyjnego w dydaktyce akademickiej. Wśród uczestników spotkania obecni byli dziekani i rektorzy z uczelni wyższych, m.in, we Lwowie, Kijowie, Dniepropietrowsku, Charkowie. Tematyka E-nauczania w Polsce spotkała się z zainteresowaniem ze strony przybyłych gości, […]

dziekanM-WLUJ2

Decyzją Władz Dziekańskich Wydziału Lekarskiego UJ w semestrze zimowym 2019/20 rozpoczął się projekt zastępowania wykładów tradycyjnych (w sali wykładowej) wykładami e-learningowymi na platformie zdalnego nauczania Pegaz. Rozmach przedsięwzięcia jest imponujący – około dwustu wykładów. Do tej pory na żadnym z wydziałów UJ nie realizowano tak ambitnego celu. Oczywiście CZN aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu i […]

20190924_091521_30proc_tyt

Kończy się projekt UE „SusDev”, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.  Bierze w nim udział  kilka wiodących uczelni z Europy, m.in. Uniwersytetu w Wageningen w Holandii, oraz kilkanaście wyższych uczelni z Rosji i Kazachstanu. Liderem projektu „SusDev” jest SGGW w Warszawie, a aktywnie uczestniczy w projekcie Wydział Chemii UJ. Poproszono nas, Centrum Zdalnego Nauczania, o opracowanie koncepcji kompleksowej […]