Kategorie
Aktualności

26 kwietnia 2019 r. odwiedził CZN prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ (1999-2005). To podczas jego kadencji powstało Centrum Zdalnego Nauczania.

Pan Rektor Ziejka, na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, tworzył polonistykę na Uniwersytecie Lizbońskim. Dziś w CZN nagrywaliśmy powitanie uczestników uroczystości 40-lecia polonistyki w Lizbonie przez naszego Gościa. (Pan Rektor Ziejka nie będzie mógł osobiście pojechać do Lizbony.)

Kategorie
Aktualności

Wtorek, 09.04 godz. 10:00-10:30: zobacz na żywo w Internecie prezentację „Transmisje na żywo w dydaktyce” w ramach TJK

Link do transmisji »

Zajęcia są kierowane do nauczycieli akademickich, którzy chcą prowadzić transmisje swoich zajęć na żywo do Internetu.

Kategorie
Aktualności Coimbra

Międzynarodowe seminarium „On Students Engagement”

Pod koniec marca 2019 r. na Uniwersytecie w Granadzie odbyło się spotkanie Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra, połączone z międzynarodowym seminarium „On Students Engagement”. UJ reprezentował na tym spotkaniu dr Jacek Urbaniec (kierownik CZN).

Przedstawił on podczas seminarium, jako przykład dobrej praktyki, tworzenie przez studentów i nauczycieli akademickich bazy pytań egzaminacyjnych, przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania. Kilka uniwersytetów, m.in. Uniwersytet w Louvain, zamierza pójść w nasze ślady.