Kartki świąteczne


Szanowni Państwo!
Obok najlepszych życzeń bożonarodzeniowych udostępniamy Państwu cztery wzory kartek świątecznych.
Do każdego z tych wzorów można wprowadzić własne życzenia.
Tak przygotowane kartki można przesłać pocztą elektroniczną do bliskich osób.
Czytaj więcej …

High Level Education Policy Seminar w Tartu


Na Uniwersytecie w Tartu w Estonii odbyło się 2-3 grudnia 2019 r. tzw. High Level Education Policy Seminar uniwersytetów Grupy Coimbra. 

UJ na spotkaniu był reprezentowany przez Panią Prorektor Dorotę Malec, członka Executive Board Grupy Coimbra, oraz dr Jacka Urbańca, przedstawiciela UJ w Education Innovation Working Group. Jednym z tematów seminarium w Tartu były opracowania wyników ankiety, przeprowadzonej wiosną br. także na UJ, przez brytyjską instytucję i-Graduate.