Rektorzy i Dziekani z Ukrainy w Centrum Zdalnego Nauczania


19 listopada 2019 odbyło się spotkanie Rektorów oraz Dziekanów z Ukrainy w siedzibie CZN.

Tematem spotkania było wykorzystanie platform zdalnego nauczania oraz systemu wideokonferencyjnego w dydaktyce akademickiej. Wśród uczestników spotkania obecni byli dziekani i rektorzy z uczelni wyższych, m.in, we Lwowie, Kijowie, Dniepropietrowsku, Charkowie.

Tematyka E-nauczania w Polsce spotkała się z zainteresowaniem ze strony przybyłych gości, czego efektem były liczne pytania dotyczące innowacyjnych metod prowadzenia nauczania.

Wydział Lekarski: wykłady e-learningowe zamiast tradycyjnychDecyzją Władz Dziekańskich Wydziału Lekarskiego UJ w semestrze zimowym 2019/20 rozpoczął się projekt zastępowania wykładów tradycyjnych (w sali wykładowej) wykładami e-learningowymi na platformie zdalnego nauczania Pegaz. Rozmach przedsięwzięcia jest imponujący – około dwustu wykładów. Do tej pory na żadnym z wydziałów UJ nie realizowano tak ambitnego celu. Oczywiście CZN aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu i cieszy nas, że Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego doceniają nasze zaangażowanie.


CZN w Kazachstanie


Kończy się projekt UE „SusDev”, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.  Bierze w nim udział  kilka wiodących uczelni z Europy, m.in. Uniwersytetu w Wageningen w Holandii, oraz kilkanaście wyższych uczelni z Rosji i Kazachstanu. Liderem projektu „SusDev” jest SGGW w Warszawie, a aktywnie uczestniczy w projekcie Wydział Chemii UJ.

Poproszono nas, Centrum Zdalnego Nauczania, o opracowanie koncepcji kompleksowej platformy do komunikacji partnerów po zakończeniu projektu oraz do zamieszczenia na niej e-materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu. Przedstawiciel CZN uczestniczył w ostatnim spotkaniu projektowym, które odbyło się w Uniwersytecie Rolniczym w dawnej stolicy Kazachstanu – Ałmaty.
 
Uniwersytet Rolniczy w Ałmaty
Rozpoczęcie roku akademickiego:
 
Morze Kaspijskie

Ciekawa praca w CZN


Konkurs na stanowisko administracyjne w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć zdobywania nowych umiejętności,
 • zainteresowanie nauczaniem zdalnym i innymi innowacjami dydaktycznymi,
 • czynna znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (warsztatów, zajęć dydaktycznych).

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność nagrywania i montażu wideo,
 • znajomość zaawansowanych programów do obróbki grafiki,
 • wyczucie estetyczne, umiejętności projektowania graficznego, umiejętność poprawnego wykonywania zdjęć,
 • znajomość technologii internetowych (HTML, CSS, JavaScript, PHP).

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, skanów dokumentów poświadczających wykształcenie, skanu podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: czn@uj.edu.pl (temat wiadomości: Oferta pracy CZN). Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 21 sierpnia 2019 r. (włącznie).

 

Centrum Zdalnego Nauczania zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z kandydatami wybranymi do drugiego etapu rekrutacji oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

 

Ogłoszenie na stronie BIP UJ

 

 

Uniwersytety Grupy Coimbra w CZN


5 czerwca 2019 r. w siedzibie CZN odbyło się spotkanie Education Innovation Working Group w ramach dorocznej konferencji uniwersytetów Grupy Coimbra. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 uniwersytetów oraz przedstawiciel tzw. Executive Board.

Dodajmy, że 6 czerwca pracownicy CZN przeprowadzili transmisję na żywo do Internetu drugiego dnia obrad konferencji, poświęconego tematyce „Women in the University” .