Kategorie
Aktualności

26 kwietnia 2019 r. odwiedził CZN prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ (1999-2005). To podczas jego kadencji powstało Centrum Zdalnego Nauczania.

Pan Rektor Ziejka, na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, tworzył polonistykę na Uniwersytecie Lizbońskim. Dziś w CZN nagrywaliśmy powitanie uczestników uroczystości 40-lecia polonistyki w Lizbonie przez naszego Gościa. (Pan Rektor Ziejka nie będzie mógł osobiście pojechać do Lizbony.)

Kategorie
Aktualności Coimbra

Międzynarodowe seminarium „On Students Engagement”

Pod koniec marca 2019 r. na Uniwersytecie w Granadzie odbyło się spotkanie Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra, połączone z międzynarodowym seminarium „On Students Engagement”. UJ reprezentował na tym spotkaniu dr Jacek Urbaniec (kierownik CZN).

Przedstawił on podczas seminarium, jako przykład dobrej praktyki, tworzenie przez studentów i nauczycieli akademickich bazy pytań egzaminacyjnych, przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania. Kilka uniwersytetów, m.in. Uniwersytet w Louvain, zamierza pójść w nasze ślady.

Kategorie
Aktualności

Wizyta gości z Rosji i Kazachstanu

22 marca 2019 r. odwiedzili nas pracownicy wyższych uczelni Wiednia, Dublina, Moskwy i kilku uczelni z Kazachstanu. Uczestniczą oni w międzynarodowym projekcie, którego częścią jest nauczanie zdalne. Nasi goście szczególnie interesowali się systemem wideokonferencyjnym UJ, transmisjami na żywo do Internetu przy użyciu tricastera (mobilnego sprzętu wideokonferencyjnego), a także tworzeniem multimedialnych materiałów dydaktycznych przez pracowników UJ.

Kategorie
Aktualności

Dziekani z Ukrainy w CZN

26 października gościliśmy w CZN 25 dziekanów z Ukrainy, m.in. z uniwersytetów w Kijowie, Lwowie,  Charkowie, Odessie, Tarnopolu i Winnicy. Spotkanie było poświęcone wykorzystaniu w dydaktyce akademickiej platform zdalnego nauczania oraz systemu wideokonferencyjnego. Najwięcej pytań ze strony dziekanów ukraińskich dotyczyło aspektów formalnoprawnych e-nauczania w Polsce oraz doświadczeń UJ w przeprowadzaniu wideohabilitacji.

Kategorie
Aktualności

Prestiżowe konsorcjum z udziałem UJ otrzymuje pół miliona euro na projekt wspierający mobilność studentów i pracowników!

Konsorcjum uniwersytetów w składzie: Edynburg (lider), UJ, Amsterdam, Granada, Pavia oraz University College Dublin (w ramach Erasmus+ 2018 Key Action 203 Strategic Partnerships for Higher Education) złożyło projekt „Digipass – Virtual Environments for Supporting Mobility”, który został wybrany do realizacji. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury wirtualnej dla wymiany studentów, pracowników oraz kursów zdalnych pomiędzy uniwersytetami.

  • Deklaracja dostępności