Kategorie
Aktualności

Seminarium „Medical Faculties and Digital Education”

27 maja 2021 r. pod auspicjami EDEN (European Distance and E-learning Network)  odbył się webinar poświęcony e-nauczaniu „Medical Faculties and Digital Education”. Odpowiedzialność, zarówno merytoryczna, jak i organizacyjna, spoczywała na Centrum Zdalnego Nauczania. Zakończony sukcesem webinar był świetną promocją naszego Uniwersytetu.

Kategorie
Aktualności

Przewodnik „Prawo autorskie” i „Ochrona wizerunku”

Naprawdę warto zapoznać się!

Pożyteczny przewodnik po trudnej problematyce.


Kategorie
Aktualności

Przewodnik „Bezpieczeństwo w sieci”

 

Zachęcamy do skorzystania! 


Kategorie
Aktualności

19 lipca zmarł Profesor Franciszek Ziejka, Rektor UJ w latach 1999-2005


Jako Rektor życzliwie wspierał e-nauczanie i CZN. Ostatni raz odwiedził nas  26 kwietnia 2019 r. – nagrywaliśmy wtedy jego wystąpienie z okazji 40-lecia polonistyki na Uniwersytecie Lizbońskim, którą Pan Rektor zakładał, ale ze względów zdrowotnych nie mógł pojechać do Portugalii na uroczystości. Pan Rektor Franciszek Ziejka zawsze pozostanie w naszej pamięci i w modlitwach.

Kategorie
Aktualności


Przejście całego Uniwersytetu na zdalne nauczanie  jest wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli akademickich, ale też dla CZN. Z tygodnia na tydzień wzrasta liczba użytkowników Pegaza oraz BigBlueButton, mierzona teraz tysiącami każdego dnia.

Kategorie
Aktualności

Aktywne Boże Narodzenie z Pegazem

Zaskakująco dużo osób korzystało z platformy Pegaz w okresie świątecznym, także w Wigilię, także 25 grudnia. Pegaz staje się niezbędnym elementem procesu kształcenia na Uniwersytecie.

Kategorie
Aktualności Coimbra

High Level Education Policy Seminar w Tartu

Na Uniwersytecie w Tartu w Estonii odbyło się 2-3 grudnia 2019 r. tzw. High Level Education Policy Seminar uniwersytetów Grupy Coimbra. 

UJ na spotkaniu był reprezentowany przez Panią Prorektor Dorotę Malec, członka Executive Board Grupy Coimbra, oraz dr Jacka Urbańca, przedstawiciela UJ w Education Innovation Working Group. Jednym z tematów seminarium w Tartu były opracowania wyników ankiety, przeprowadzonej wiosną br. także na UJ, przez brytyjską instytucję i-Graduate.

Kategorie
Aktualności

Rektorzy i dziekani z Ukrainy w Centrum Zdalnego Nauczania

19 listopada 2019 odbyło się spotkanie rektorów oraz dziekanów z Ukrainy w siedzibie CZN.

Kategorie
Aktualności Coimbra

Seminarium „Innovation in Teaching and Learning in STEM fields (Science, Technology, Engineering and Mathematics)” – Granada

Science, Technology, Engineering and Mathematics Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra zorganizowała seminarium w dniu 15 listopada 2019, w którym uczestniczyła Pani Prorektor Dorota Malec i dr Jacek Urbaniec. Dorota Malec przedstawiła najciekawsze przykłady innowacji dydaktycznych w UJ, natomiast  Jacek Urbaniec skupił się na tworzeniu  bazy pytań przez studentów przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania („Students in the Process of Exam Quizzes Building”).   

Kategorie
Aktualności

Wydział Lekarski: wykłady e-learningowe zamiast tradycyjnych

Decyzją Władz Dziekańskich Wydziału Lekarskiego UJ w semestrze zimowym 2019/20 rozpoczął się projekt zastępowania wykładów tradycyjnych (w sali wykładowej) wykładami e-learningowymi na platformie zdalnego nauczania Pegaz. Rozmach przedsięwzięcia jest imponujący – około dwustu wykładów. Do tej pory na żadnym z wydziałów UJ nie realizowano tak ambitnego celu. Oczywiście CZN aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu i cieszy nas, że Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego doceniają nasze zaangażowanie.