Kategorie
Aktualności Coimbra

Seminarium „Innovation in Teaching and Learning in STEM fields (Science, Technology, Engineering and Mathematics)” – Granada

Science, Technology, Engineering and Mathematics Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra zorganizowała seminarium w dniu 15 listopada 2019, w którym uczestniczyła Pani Prorektor Dorota Malec i dr Jacek Urbaniec. Dorota Malec przedstawiła najciekawsze przykłady innowacji dydaktycznych w UJ, natomiast  Jacek Urbaniec skupił się na tworzeniu  bazy pytań przez studentów przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania („Students in the Process of Exam Quizzes Building”).   

Kategorie
Aktualności

Wydział Lekarski: wykłady e-learningowe zamiast tradycyjnych

Decyzją Władz Dziekańskich Wydziału Lekarskiego UJ w semestrze zimowym 2019/20 rozpoczął się projekt zastępowania wykładów tradycyjnych (w sali wykładowej) wykładami e-learningowymi na platformie zdalnego nauczania Pegaz. Rozmach przedsięwzięcia jest imponujący – około dwustu wykładów. Do tej pory na żadnym z wydziałów UJ nie realizowano tak ambitnego celu. Oczywiście CZN aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu i cieszy nas, że Władze Dziekańskie Wydziału Lekarskiego doceniają nasze zaangażowanie.

Kategorie
Aktualności

CZN w Kazachstanie

Kończy się projekt UE „SusDev”, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.  Bierze w nim udział  kilka wiodących uczelni z Europy, m.in. Uniwersytetu w Wageningen w Holandii, oraz kilkanaście wyższych uczelni z Rosji i Kazachstanu. Liderem projektu „SusDev” jest SGGW w Warszawie, a aktywnie uczestniczy w projekcie Wydział Chemii UJ.

Kategorie
Aktualności

Statystyki platformy Pegaz

W semestrze zimowym 2018/2019 nastąpił wzrost o 12%  liczby kursów aktywnych na Pegazie w stosunku do roku akademickiego 2017/2018. Kursów aktywnych, a więc takich, w których w istotny sposób korzysta się platformy zdalnego nauczania, było w zakończonym roku akademickim 5 468.

Kategorie
Aktualności

International Staff Week w CZN

W ramach projektu „DigiPass”, którego celem jest zbudowanie infrastruktury wirtualnej do wymiany studentów, przez tydzień (13-19 maja 2019 r.) przebywało w CZN  ponad 20 pracowników uniwersytetów w Edynburgu, Amsterdamu, Granady, Dublina i Pavii.

Kategorie
Aktualności

26 kwietnia 2019 r. odwiedził CZN prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ (1999-2005). To podczas jego kadencji powstało Centrum Zdalnego Nauczania.

Pan Rektor Ziejka, na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, tworzył polonistykę na Uniwersytecie Lizbońskim. Dziś w CZN nagrywaliśmy powitanie uczestników uroczystości 40-lecia polonistyki w Lizbonie przez naszego Gościa. (Pan Rektor Ziejka nie będzie mógł osobiście pojechać do Lizbony.)

Kategorie
Aktualności

Wtorek, 09.04 godz. 10:00-10:30: zobacz na żywo w Internecie prezentację „Transmisje na żywo w dydaktyce” w ramach TJK

Link do transmisji »

Zajęcia są kierowane do nauczycieli akademickich, którzy chcą prowadzić transmisje swoich zajęć na żywo do Internetu.

Kategorie
Aktualności Coimbra

Międzynarodowe seminarium „On Students Engagement”

Pod koniec marca 2019 r. na Uniwersytecie w Granadzie odbyło się spotkanie Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra, połączone z międzynarodowym seminarium „On Students Engagement”. UJ reprezentował na tym spotkaniu dr Jacek Urbaniec (kierownik CZN).

Przedstawił on podczas seminarium, jako przykład dobrej praktyki, tworzenie przez studentów i nauczycieli akademickich bazy pytań egzaminacyjnych, przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania. Kilka uniwersytetów, m.in. Uniwersytet w Louvain, zamierza pójść w nasze ślady.

Kategorie
Aktualności

Wizyta gości z Rosji i Kazachstanu

22 marca 2019 r. odwiedzili nas pracownicy wyższych uczelni Wiednia, Dublina, Moskwy i kilku uczelni z Kazachstanu. Uczestniczą oni w międzynarodowym projekcie, którego częścią jest nauczanie zdalne. Nasi goście szczególnie interesowali się systemem wideokonferencyjnym UJ, transmisjami na żywo do Internetu przy użyciu tricastera (mobilnego sprzętu wideokonferencyjnego), a także tworzeniem multimedialnych materiałów dydaktycznych przez pracowników UJ.

Kategorie
Aktualności

Transmisja na żywo do Internetu

Pracownicy CZN przeprowadzili pomyślnie transmisję na żywo do Internetu z debat środowiska akademickiego nad projektem nowego Statutu UJ.

  • Deklaracja dostępności