Kategorie
Aktualności

Statystyki platformy Pegaz

W semestrze zimowym 2018/2019 nastąpił wzrost o 12%  liczby kursów aktywnych na Pegazie w stosunku do roku akademickiego 2017/2018. Kursów aktywnych, a więc takich, w których w istotny sposób korzysta się platformy zdalnego nauczania, było w zakończonym roku akademickim 5 468.

Kategorie
Aktualności

International Staff Week w CZN

W ramach projektu „DigiPass”, którego celem jest zbudowanie infrastruktury wirtualnej do wymiany studentów, przez tydzień (13-19 maja 2019 r.) przebywało w CZN  ponad 20 pracowników uniwersytetów w Edynburgu, Amsterdamu, Granady, Dublina i Pavii.

Kategorie
Aktualności

26 kwietnia 2019 r. odwiedził CZN prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ (1999-2005). To podczas jego kadencji powstało Centrum Zdalnego Nauczania.

Pan Rektor Ziejka, na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, tworzył polonistykę na Uniwersytecie Lizbońskim. Dziś w CZN nagrywaliśmy powitanie uczestników uroczystości 40-lecia polonistyki w Lizbonie przez naszego Gościa. (Pan Rektor Ziejka nie będzie mógł osobiście pojechać do Lizbony.)

Kategorie
Aktualności

Wtorek, 09.04 godz. 10:00-10:30: zobacz na żywo w Internecie prezentację „Transmisje na żywo w dydaktyce” w ramach TJK

Link do transmisji »

Zajęcia są kierowane do nauczycieli akademickich, którzy chcą prowadzić transmisje swoich zajęć na żywo do Internetu.

Kategorie
Aktualności Coimbra

Międzynarodowe seminarium „On Students Engagement”

Pod koniec marca 2019 r. na Uniwersytecie w Granadzie odbyło się spotkanie Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra, połączone z międzynarodowym seminarium „On Students Engagement”. UJ reprezentował na tym spotkaniu dr Jacek Urbaniec (kierownik CZN).

Przedstawił on podczas seminarium, jako przykład dobrej praktyki, tworzenie przez studentów i nauczycieli akademickich bazy pytań egzaminacyjnych, przy wykorzystaniu platform zdalnego nauczania. Kilka uniwersytetów, m.in. Uniwersytet w Louvain, zamierza pójść w nasze ślady.

Kategorie
Aktualności

Wizyta gości z Rosji i Kazachstanu

22 marca 2019 r. odwiedzili nas pracownicy wyższych uczelni Wiednia, Dublina, Moskwy i kilku uczelni z Kazachstanu. Uczestniczą oni w międzynarodowym projekcie, którego częścią jest nauczanie zdalne. Nasi goście szczególnie interesowali się systemem wideokonferencyjnym UJ, transmisjami na żywo do Internetu przy użyciu tricastera (mobilnego sprzętu wideokonferencyjnego), a także tworzeniem multimedialnych materiałów dydaktycznych przez pracowników UJ.

Kategorie
Aktualności

Transmisja na żywo do Internetu

Pracownicy CZN przeprowadzili pomyślnie transmisję na żywo do Internetu z debat środowiska akademickiego nad projektem nowego Statutu UJ.

Kategorie
Aktualności

Zdalne nauczanie w Armenii

10 grudnia 2018 roku CZN odwiedzili przedstawiciele ministerstwa obrony Armenii. Szczerze byli zainteresowani nauczaniem zdalnym, które zamierzają wprowadzać na uczelniach wojskowych Armenii.

Kategorie
Aktualności

Dziekani z Ukrainy w CZN

26 października gościliśmy w CZN 25 dziekanów z Ukrainy, m.in. z uniwersytetów w Kijowie, Lwowie,  Charkowie, Odessie, Tarnopolu i Winnicy. Spotkanie było poświęcone wykorzystaniu w dydaktyce akademickiej platform zdalnego nauczania oraz systemu wideokonferencyjnego. Najwięcej pytań ze strony dziekanów ukraińskich dotyczyło aspektów formalnoprawnych e-nauczania w Polsce oraz doświadczeń UJ w przeprowadzaniu wideohabilitacji.

Kategorie
Aktualności

Konferencja EADTU w Aarhus

Doroczna konferencja EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) odbyła się 10-13 października 2018 r. na Uniwersytecie w Aarhus. Wśród dominującej tematyki referatów wymieńmy wirtualną mobilność, OER (otwarte zasoby edukacyjne) i kształcenie ustawiczne. Referat pracowników CZN był przykładem tzw. good practice w dydaktyce – został życzliwie przyjęty przez uczestników.

  • Deklaracja dostępności