CZN w Kazachstanie


Kończy się projekt UE „SusDev”, poświęcony zrównoważonemu rozwojowi.  Bierze w nim udział  kilka wiodących uczelni z Europy, m.in. Uniwersytetu w Wageningen w Holandii, oraz kilkanaście wyższych uczelni z Rosji i Kazachstanu. Liderem projektu „SusDev” jest SGGW w Warszawie, a aktywnie uczestniczy w projekcie Wydział Chemii UJ.

Poproszono nas, Centrum Zdalnego Nauczania, o opracowanie koncepcji kompleksowej platformy do komunikacji partnerów po zakończeniu projektu oraz do zamieszczenia na niej e-materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu. Przedstawiciel CZN uczestniczył w ostatnim spotkaniu projektowym, które odbyło się w Uniwersytecie Rolniczym w dawnej stolicy Kazachstanu – Ałmaty.
 
Uniwersytet Rolniczy w Ałmaty
Rozpoczęcie roku akademickiego:
 
Morze Kaspijskie

Centrum Zdalnego Nauczania UJ to jednostka pozawydziałowa zajmująca się promocją zdalnego nauczania akademickiego, tworzeniem serwisów internetowych, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.