Kategorie
Aktualności

Konferencja EADTU w Aarhus

Doroczna konferencja EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) odbyła się 10-13 października 2018 r. na Uniwersytecie w Aarhus. Wśród dominującej tematyki referatów wymieńmy wirtualną mobilność, OER (otwarte zasoby edukacyjne) i kształcenie ustawiczne. Referat pracowników CZN był przykładem tzw. good practice w dydaktyce – został życzliwie przyjęty przez uczestników.

Andrzej Filip i Wojciech Pudło przedstawili metodę tworzenia banku pytań na platformie Pegaz – wspólnie przez nauczyciela akademickiego i studentów, wpływ metody na zaangażowanie i wyniki egzaminacyjne studentów,a także wygodne narzędzia informatyczne dostępne na platformie Pegaz do tego celu.

Poniżej: Aula Uniwersytetu w Aarhus

Poniżej: Widok na kampus Uniwersytetu w Aarhus

  • Deklaracja dostępności