Kontakt

Helpdesk dla nauczycieli akademickich
Sprawy administracyjne
E-mail: czn@uj.edu.pl
Tel.: 798 866 990
Pracownicy
Dr hab. Adam Roman, prof. UJ – p.o. Kierownika Centrum
Andrzej Filip
Wojciech Kornafel
Damian Marchewka
Wojtek Pudło
Dominik Zwiech
Lokalizacja

  • Deklaracja dostępności