Jak skopiować do kursu nadrzędnego materiały ze starego kursu?


Można kopiować zarówno całe kursy jak i wybrane elementy z kursu źródłowego do kursu docelowego (nadrzędnego). Procedura wygląda następująco:

1 – Wejść do kursu docelowego (nadrzędnego).

2 – Kliknąć przycisk Akcje i wybrać Import.

 

3 – W polu wyszukiwania wpisać nazwę kursu (lub jej fragment) i kliknąć Wyszukaj.

4 – Z listy znalezionych kursów wybrać odpowiedni kurs i kliknąć Kontynuuj.

5 – Na następnym kroku pozostawić wszystko wybrane i kliknąć Następny.

6 – Następnie można wybrać, które z elementów kursu chcemy importować (domyślnie wszystkie). Wybór zatwierdza się klikając Następny (na dole strony).

7 – Potwierdzić klikając Wykonaj import (na dole strony).

Procedura importu trwa, zależnie od wielkości kursu, od kilku sekund do kilku minut, aczkolwiek bardzo duże kursy mogą importować się dłużej.