Metodyka Zdalnego Nauczania


13 grudnia, wtorek, 16:15, dr hab. Anna Sajdak z Instytutu Pedagogiki: „Bierny, milczący student w nauczaniu zdalnym, czyli o motywowaniu w procesie kształcenia”

Formularz rejestracyjny:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)