Kategorie
Aktualności

Nagroda PAU im. Jerzmanowskich w 2022 roku dla ks. prof. Michała Hellera

W dniu 12 grudnia 2022, Zespół CZN realizował nagranie w Sali Senatorskiej na Wawelu z uroczystości wręczenia nagrody Erazma i Anny Jerzmanowskich dla ks. prof. Michała Hellera.

Nagrodę tę otrzymują osoby, które przez „prace literackie, naukowe lub humanitarne, dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafią zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”.

Ks. Prof. Michał Heller otrzymał nagrodę za „doniosłe badania nad filozofią nauki, w tym szczególnie nad niezwykle ważnym problemem matematyczności świata, odkrytej przez Pitagorasa i potwierdzonej przez współczesną naukę. Próby zrozumienia tej zadziwiającej własności Kosmosu były i pozostają aż do naszych czasów ważnym tematem rozważań najwybitniejszych myślicieli”.

Nagranie z wydarzenia dostępne jest pod linkiem.
(montaż: Dominik Zwiech)

Informacje o tegorocznym laureacie znajdują się na stronie Polskiej Akademii Umiejętności pod tym linkiem.

  • Deklaracja dostępności