Nagrywanie

nagrywanie zajęć

Wykłady i konferencje, zarówno stacjonarne, hybrydowe jak i zdalne mogą być nagrywane.  

System wideokonferencyjny dysponuje funkcją nagrywania, dzięki czemu może być zastosowany do rejestracji:  

  • wykładu stacjonarnego, gdzie zarówno prowadzący jak i odbiorcy przebywają w sali (jest to nagranie zwykłego wykładu, bez prowadzenia wideokonferencji), 
  • wykładu hybrydowego, gdzie część osób znajduje się w sali, część łączy się zdalnie, 
  • wykładu zdalnego w jednej z dwóch wersji – prowadzący przebywa w sali, a odbiorcy zdalnie, albo odbiorcy przebywają w sali, prowadzący jest zdalnie. 

Nagrania posiadają opcjonalną możliwość włączenia anonimizacji. W takiej sytuacji, w nagraniu nie widać wizerunku osób oraz ich danych osobowych, widać jedynie prezentację (w przypadku jej braku – czarny ekran). 


  • Deklaracja dostępności