Kategorie
Aktualności

Od 1 października 2018 r., obowiązuje nowe Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów, w tym kształcenia na odległość.

.

Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia:

W przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października 2019 r. proporcje zajęć w kształceniu na odległość w stosunku do zajęć kontaktowych opierają się na liczbie punktów ECTS, a nie – jak dotychczas – na liczbie godzin dydaktycznych:
Liczba punktów ECTS w ramach kształcenia na odległość nie może być większa niż 50% liczby wszystkich punktów ECTS na danym poziomie kształcenia.

W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć  w kształceniu na odległość pozostaje taka sama jak w starym rozporządzeniu, czyli jest to nie więcej niż 60%  nie ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów.

W ostatecznym kształcie Rozporządzenia ministerstwo uwzględniło tylko jeden z 3 postulatów zgłoszonych przez UJ do wstępnej wersji Rozporządzenia:
W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni.

Zobacz więcej

  • Deklaracja dostępności