Kategorie
Aktualności

Podsumowanie roku 2022

Platformy zdalnego nauczania

W roku 2022 na platformie Pegaz odnotowano 6141 aktywnych kursów przy średniej dziennej liczbie użytkowników na poziomie 5430 osób (uwzględniając weekendy i święta).  

Na platformie Pegaz-Egzaminy w sesji zimowej i letniej przeprowadzonych zostało 1213 testów egzaminacyjnych/zaliczeniowych, a łączna liczba podejść testowych wyniosła 43015.


Wsparcie nauczycieli akademickich

W 2022 roku niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia CZN, w których podczas 25. edycji wzięły udział 274 osoby. Najbardziej popularne okazały się szkolenia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z tworzenia testów oraz interaktywnych treści edukacyjnych. Podobnie jak w roku 2021 pracownicy CZN zapewniali wsparcie dla nauczycieli akademickich za pośrednictwem telefonicznego i mailowego helpdesku (pn-pt) oraz podczas weekendowych dyżurów w trakcie sesji egzaminacyjnych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie licznych produkcji i transmisji wideo dotychczasową działalność CZN poszerzyło o doradztwo sprzętowe świadczone dla Wydziałów. 


Wdrożenia nowych rozwiązań

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach: Education Innovation Working Group (w ramach uniwersytetów Grupy Coimbra), International Council for Open and Distance Education oraz Moodle Users Association  pozwoliły śledzić światowe trendy w e-nauczaniu, a następnie wdrażać nowe rozwiązania w ramach Uniwersytetu. Do najważniejszych wdrożeń można zaliczyć:
1) aktualizację platformy Pegaz do wersji Moodle 4, co w istotny sposób uprościło interfejs użytkownika oraz wprowadziło nowe istotne funkcjonalności jak wersjonowanie pytań testowych,
2) wdrożenie funkcjonalności Testów Offline pozwalającej automatycznie generować i sprawdzać papierowe testy za pomocą platformy Pegaz,
3) wdrożenie rozwiązania Pexip w Dużej Auli w Kompleksie Nauk Biologicznych i w Sali Konferencyjnej (Portretowej) w Auditorium Maximum, co dało możliwość łączenia się sal konferencyjnych ze spotkaniami w MS Teams.


Transmisje na żywo i produkcja wideo

Rozwój specjalistycznych kompetencji pracowników CZN w zakresie technik studyjnych, uzyskanie uprawnień pilota drona oraz rozbudowa zaplecza sprzętowego dały nowe możliwości w zakresie transmisji i produkcji wideo.

Ujęcie z drona na potrzeby High Level Seminar uniwersytetów Grupy Coimbra, Kampus UJ
Ujęcie z drona na potrzeby High Level Seminar uniwersytetów Grupy Coimbra, Kampus UJ

W efekcie w roku 2022 pracownicy CZN przeprowadzili 17 transmisji z 12 wydarzeń, w tym m.in. z uroczystej inauguracji roku akademickiego, Święta Uniwersytetu oraz paneli dyskusyjnych związanych ze Światowym Kongresem Kopernikańskim.

Reżyserka w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023, Auditorium Maximum
Reżyserka w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023, Auditorium Maximum

Po pandemicznej przerwie wznowiono działalność profesjonalnego studia CZN realizując nagrania na potrzeby dydaktyczne, popularno-naukowe i promocyjne UJ.

Studio nagrań CZN, Rynek Główny 8
Studio nagrań CZN, Rynek Główny 8

Aktywność międzynarodowa


W obliczu agresji Rosji na Ukrainę pracownicy CZN wspólnie z prof. Tatyaną Oleinik z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. H.S. Skovorody uruchomili bloga z informacjami dotyczącymi wsparcia dla studentów i nauczycieli akademickich z Ukrainy.
We wrześniu w siedzibie CZN miała miejsce wizyta przedstawicieli uniwersytetów z Armenii, której tematem było zdalne nauczanie.  
W październiku na prestiżowej konferencji EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) zaprezentowany został referat „Is lecture-orientated education obsolete nowaday?” autorstwa dr. Jacka Urbańca i Wojciecha Pudło.

  • Deklaracja dostępności