Kategorie
Aktualności Artykuły

Przeprowadzanie tradycyjnych egzaminów papierowych przy wsparciu platformy Pegaz

Tradycyjne egzaminy testowe, przeprowadzane w salach na papierowych arkuszach, mogą być prowadzone sprawniej i szybciej przy wsparciu platformy zdalnego nauczania. Wśród korzyści takiego rozwiązania należy wymienić m.in. automatyczne sprawdzanie wypełnionych testów i korzystanie z gromadzonej uprzednio bazy pytań.

Egzamin testowy przeprowadzany w sali, przy wykorzystaniu papierowych arkuszy, może być dla nauczyciela dużym wyzwaniem organizacyjnym. Platforma zdalnego nauczania Pegaz oferuje wsparcie w tym procesie, m.in. automatyzując czasochłonny i nużący etap sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

Prowadzący może także wykorzystać funkcje platformy na etapie przygotowywania testów, np. losowanie pytań z bazy pytań. Jedynym ograniczeniem, wynikającym ze specyfiki samego testu papierowego, jest możliwość korzystania w nim jedynie z trzech rodzajów pytań, o czym poniżej.

Zapisy na szkolenie (zdalne) dla nauczycieli
(23 stycznia 2023, godz. 10:30)

Przewodnik: Automatyczne sprawdzanie tradycyjnych testów

Możliwe do wykorzystania typy pytań

Pierwszym rodzajem pytania, możliwym do wykorzystania w wersji papierowej, jest pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią. Jest to najbardziej popularny, najczęściej wykorzystywany typ pytania. Student dostaje do wyboru kilka odpowiedzi i ma za zadanie wybrać jedyną prawidłową.

Drugim rodzajem jest wybór kilku prawidłowych odpowiedzi, przy którym student musi bezbłędnie zaznaczyć wszystkie prawidłowe i jednocześnie nie zaznaczyć żadnej z nieprawidłowych odpowiedzi. Jakakolwiek niezgodność odpowiedzi względem klucza skutkuje otrzymaniem 0 punktów za pytanie. Punkt zostaje przyznany tylko i wyłącznie wtedy, gdy odpowiedzi w całości zgadzają się z kluczem.

Trzecim rodzajem jest również pytanie z kilkoma prawidłowymi odpowiedziami, jednak w tym przypadku ilość otrzymanych punktów jest proporcjonalna do ilości zaznaczonych odpowiedzi prawidłowych i niezaznaczonych odpowiedzi nieprawidłowych. System sumuje odpowiedzi prawidłowe i nieprawidłowe i wylicza na tej podstawie ostateczną ilość punktów za dane pytanie.

Losowanie pytań z bazy pytań

Za każdym razem, gdy nauczyciel tworzy nowe pytanie na platformie zdanego nauczania, automatycznie zostaje ono dodane do bazy pytań. Z każdym nowym testem/quizem, baza pytań rośnie i stanowi coraz lepsze i bogatsze źródło pytań, które mogą być wykorzystane w przyszłości.

Nauczyciel może skorzystać z takiej bazy pytań zgromadzonej np. podczas pandemii. Po kilku latach prowadzenia zajęć zdalnych wielu nauczycieli posiada pokaźne bazy setek lub tysięcy pytań. Bazy te można wygodnie dostosowywać do kolejnych egzaminów, edytować zarówno treść pytań, jak i odpowiedzi bez angażowania dużej ilości czasu a także dowolnie dobierać zestawy pytań dla potrzeb nowego egzaminu.

Przy przygotowywaniu tradycyjnego egzaminu nauczyciel może skorzystać zarówno z pytań stworzonych wcześniej, jak również z takich zalet platformy, jak losowanie z „koszyków” zawierających pytania o różnym stopniu trudności.

Nauczyciel ma możliwość przygotowania do 6 zestawów pytań na potrzeby jednego egzaminu. Każdy z zestawów może zawierać pytania i odpowiedzi ułożone w różnej, losowej kolejności.

Automatyczne sprawdzanie testów

Największą zaletą dla wielu nauczycieli może okazać się zautomatyzowanie etapu sprawdzania wypełnionych testów. Jedyną czynnością konieczną do wykonania jest zeskanowanie arkuszy, co również może zostać technicznie uproszczone przy zastosowaniu skanera z podajnikiem, automatycznie skanującego duże liczby kartek.

Po załadowaniu pliku z zeskanowanymi arkuszami egzaminacyjnymi, sprawdzanie testów jest automatyczne i wyeliminowana jest możliwość popełnienia błędu, wynikającego np. ze zmęczenia procesem oceniania.

Udostępnienie studentom wyników egzaminu

Nauczyciel, po przeprowadzonym i sprawdzonym egzaminie, ma możliwość udostępnić studentom wgląd do własnych wyników na platformie.

Analiza wyników, statystyki

Po załadowaniu zeskanowanych arkuszy do systemu, generuje on również dla nauczyciela podstawowe statystki, jak np. uzyskanie minimalne i maksymalne oceny czy średnia wyników.

Podsumowanie

Poza najważniejszymi zaletami skorzystania z funkcji „Test offline”, takimi jak zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu oceniania kwestionariuszy oddanych przez studentów, drukowanie zestandaryzowanych formularzy pytań i odpowiedzi, możliwe jest również wykorzystywanie innych zalet, charakterystycznych dla testów na platformie, m.in. losowania pytań z utworzonych wcześniej baz, rozbudowywanie tych baz, udostępnianie wyników oraz ich archiwizowanie.

  • Deklaracja dostępności