Platformy zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego


Pegaz

Platforma e-learningowa dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych i prezentację materiałów dydaktycznych. Każde zajęcia utworzone w USOS posiadają swój odpowiednik na platformie Pegaz wraz z przypisanymi użytkownikami.

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Pegaz-Egzaminy

Platforma e-learningowa dla potrzeb przeprowadzania egzaminów zdalnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Krakus

Uniwersytecka platforma zawierające kursy dodatkowe, których nie ma w systemie USOS, prowadzone dla studentów z UJ jak również innych uczelni oraz uczniów szkół współpracujących z UJ.

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Jaszczur

Platforma przeznaczona do szkoleń dla pracowników (np. szkolenia BHP)

PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Otwarte zasoby edukacyjne „Uniwersytet Jagielloński bez Granic”

Platforma otwartych zasobów edukacyjnych (OER – Open Educational Resources)

WIĘCEJ O PLATFORMIE
PRZEJDŹ DO PLATFORMY

Lajkonik

Uniwersytecka platforma do nauki języka polskiego. Udostepniane są na niej kursy języka polskiego – przygotowawcze na studia lub programy językowo-kulturowe organizowane w ramach Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU

Wszystkie platformy działają według jednego standardu (oprogramowanie typu Moodle) i umożliwiają swobodne przenoszenie materiałów między nimi.