Przewodniki


Mechanizm kursów nadrzędnych ma za zadanie ułatwić udostępnianie przez prowadzącego e-materiałów dydaktycznych studentom z różnych grup prowadzonych w ramach jednego przedmiotu.
Procedura tworzenia kursu nadrzędnego
  1. Koordynator przedmiotu (wg USOS) zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowy obszar roboczy, tzw. kurs nadrzędny, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Centrum Zdalnego Nauczania (www.czn.uj.edu.pl). Bezpośredni link do formularza. We wniosku Koordynator wskazuje prowadzących grupy, którzy mają uzyskać dostęp do kursu nadrzędnego. W przypadku braku koordynatora zgłoszenia dokonuje kierownik jednostki.
  2. Upoważniony pracownik CZN, po analizie wniosku, zakłada kurs nadrzędny i informuje o tym Koordynatora.
  3. Kurs nadrzędny jest aktywny do końca roku akademickiego.
  4. Prowadzący zapisują do kursu nadrzędnego studentów z grup danego przedmiotu, wykorzystując mechanizm importu użytkowników (link do procedury).
  5. Kopiowanie materiałów ze starego kursu leży w gestii Prowadzących (link do procedury).
Dostepność treści internetowych dla osób niepełnosprawnych – pomocne linki:
Prezentacja o WCAG »
Wytyczne WCAG - PL »
Wytyczne WCAG - EN »
Szyfrowanie urządzeń służy ochronie danych zawartych w urządzeniu przed dostępem niepowołanych osób, na wypadek zagubienia, kradzieży czy jego utylizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku urządzeń zawierających dane osobowe.
Przejdź do przewodnika »