Współpraca międzynarodowa


ICDE International Council for Open and Distance Education

Od 2013 r. UJ jest członkiem ICDE – International Council for Open and Distance Education (www.icde.org). ICDE jest globalną siecią uczelni i instytucji koordynującą działania i wspierającą rozwój edukacji zdalnej. Jest kluczowym partnerem UNESCO w tym względzie.

Członkostwo w ICDE jest prestiżowe dla uczelni i oznacza docenienie wysiłków uczelni we wdrażaniu edukacji zdalnej.

Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra

Grupa Coimbra (www.coimbra-group.eu) skupia stare, prestiżowe uniwersytety, które siedziby – poza nielicznymi wyjątkami – mają nie w stolicach swoich krajów. Do Grupy Coimbra należy najstarszy europejski uniwersytet – Uniwersytet Boloński, uniwersytety w Padwie, Pavii, Salamance, Barcelonie, Heildelbergu, Getyndze, Uppsali, Lyonie, Poitiers, Edynburgu itd. Jedynym polskim uniwersytetem w Grupie Coimbra jest UJ.
Wśród grup roboczych jest m.in. Education Innovation Working Group, a przedstawicielem UJ jest w niej dr Jacek Urbaniec (kierownik CZN).