Kategorie
Aktualności

Spotkanie z dyrektorem Bawarskiego Uniwersytetu Wirtualnego

W ramach Seminarium „Metodyka zdalnego nauczania” 21 lutego w siedzibie CZN odbyło się spotkanie  z dr. Paulem Ruehl, pomysłodawcą i dyrektorem Bawarskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Spotkanie, w którym uczestniczył Rektor Armen Edigarian, kilku dziekanów oraz wielu najbardziej aktywnych nauczycieli akademickich, było okazją do dyskusji o przyszłości e-nauczania – nie tylko w Polsce.

Bawarski Uniwersytet Wirtualny (https://www.vhb.org/en/homepage/) nie jest osobnym uniwersytetem, ale wspólnym projektem wszystkich uczelni wyższych Bawarii. Jego celem jest koordynacja wymiany kursów zdalnych pomiędzy uczelniami – ma umożliwić studentom jednej uczelni uczestnictwo w kursie zdalnym innej uczelni (wraz z transferem punktów ECTS). Dla przykładu, student z uczelni A wybiera kurs zdalny z uczelni B, egzamin (pisemny) zdaje w warunkach kontrolowanych przeważnie na uczelni macierzystej A, ale potem egzamin jest przesyłany do uczelni B (która oferowała kurs zdalny), tam sprawdzany i ocenian. Na na koniec wysyłana jest informacja z uczelni B do uczelni A o liczbie uzyskanych punktów ECTS przez studenta.
Wydaje się, że Bawarski Uniwersytet Wirtualny jest najbardziej udanym przedsięwzięciem nauczania zdalnego w Europie. Projekt trwa już kilkanaście lat i oferuje ponad 800 kursów zdalnych. Lokalny rząd Bawarii wspiera finansowo ten pomysł (kilkoma milionami euro rocznie).

  • Deklaracja dostępności