Stare Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Podstawowym dokumentem jest tu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednolity tekst tego Rozporządzenia znajduje się tutaj.

Liczące już ponad 9 lat, Rozporządzenie nie zezwala na uruchomienie w polskich uczelniach studiów całkowicie zdalnych – przynajmniej 40% zajęć musi być przeprowadzonych w sposób tradycyjny (stacjonarny), a zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia muszą odbyć się w siedzibie uczelni.

Precyzując, poszczególne przedmioty na studiach – z wyjątkiem egzaminów kończących – mogą być prowadzane wyłącznie zdalnie, byleby w skali całych studiów (licencjackich, magisterskich) liczba godzin zajęć zdalnych – z perspektywy studenta – nie przekroczyła 60%.