O Centrum Zdalnego Nauczania

Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego to jednostka pozawydziałowa, która zajmuje się promocją e-learningu akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.


Zajmujemy się, przede wszystkim:

  • prowadzeniem szkoleń, dotyczących realizacji zajęć za pośrednictwem Internetu,
  • zaznajamianiem z obsługą uczelnianej platformy zdalnego nauczania
  • tworzeniem serwisu internetowego, poświęconego e-learningowi (dostarczamy aktualnych informacji na temat bezpłatnych e-materiałów, funduszy unijnych oraz konferencji).
  • tworzeniem stron WWW, współpracą z innymi jednostkami w ramach tworzenia witryn internetowych

Inne aktywności:

  • Prowadzimy konsultacje dla nauczycieli wykorzystujących Internet w nauczaniu, doradzamy także, jak opracować programy nauczania, uwzględniające realizację wybranych przedmiotów przez Internet. Dla zainteresowanych przygotowujemy materiały i pomoce dydaktyczne.
  • Aktywnie włączamy się w rozwój akademickiego e-nauczania w Polsce, zarówno w jego teoretycznej postaci (e-learning), jak i w różnego rodzaju formach zajęć dydaktycznych wspieranych technologiami internetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania komplementarnego (blended learning).
  • Intensywnie uczestniczymy w życiu akademickich i korporacyjnych środowisk e-edukacyjnych w Polsce i za granicą. Działamy na przykład w powstałym właśnie Stowarzyszeniu e-Learningu Akademickiego i Seminarium Praktyków e-Edukacji. Mamy ambicje współtworzenia wraz z nimi wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej zdalnego nauczania. Jedną z naszych inicjatyw jest Jagiellońskie Kompendium e-Edukacji ― internetowy leksykon na temat różnych aspektów dydaktycznych, technologicznych i organizacyjnych e-nauczania.
  • Deklaracja dostępności