O Centrum Zdalnego Nauczania

Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego to jednostka pozawydziałowa, która zajmuje się promocją e-learningu akademickiego, wspieraniem rozwoju nowych form i metod dydaktycznych na Uniwersytecie oraz pomocą, kierowaną do wykładowców, w projektowaniu i prowadzeniu zajęć przez Internet.


W szczególności CZN:

1) zajmuje się wdrażaniem ogólnych rozwiązań e-nauczania;

2) przygotowuje standardy dotyczące elektronicznych materiałów dydaktycznych i kursów w trybie zdalnego nauczania;

3) odpowiada za administrację platformami zdalnego nauczania i ich rozwój;

4) prowadzi szkolenia z obsługi platform zdalnego nauczania i tworzenia e-contentu;

5) zapewnia wsparcie pracownikom dydaktycznym za pośrednictwem helpdesku oraz przygotowując przewodniki dotyczące e-nauczania


Rozwój specjalistycznych kompetencji pracowników CZN w zakresie technik studyjnych, uzyskanie uprawnień pilota drona oraz rozbudowa zaplecza sprzętowego dały nowe możliwości w zakresie transmisji i produkcji wideo.

Ujęcie z drona na potrzeby High Level Seminar uniwersytetów Grupy Coimbra, Kampus UJUjęcie z drona na potrzeby High Level Seminar uniwersytetów Grupy Coimbra, Kampus UJ

 

Doceniając jakość dotychczas przeprowadzonych transmisji na żywo do Internetu przez pracowników CZN, JM Rektor UJ, prof. Jacek Popiel, zlecił Centrum Zdalnego Nauczania – obok dotychczasowych zadań statutowych – przeprowadzanie transmisji z najważniejszych wydarzeń w UJ.

Reżyserka w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023, Auditorium MaximumReżyserka w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023, Auditorium Maximum

 

CZN dysponuje profesjonalnym studiem realizując nagrania na potrzeby dydaktyczne, popularno-naukowe i promocyjne UJ.

Studio CZNStudio nagrań CZN, Rynek Główny 8


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Pracownicy CZN reprezentują Uniwersytet w następujących organizacjach:

 

 

International Council for Open and Distance Education
międzynarodowa organizacja non-profit, która promuje otwarte i zdalne nauczanie na całym świecie. ICDE została założona w 1938 roku i ma siedzibę w Oslo. Organizacja ma na celu promowanie, rozwijanie i koordynowanie nauczania otwartego i zdalnego, a także podnoszenie jakości nauczania i uczenia się w tych obszarach. ICDE skupia członków z różnych sektorów i regionów, w tym związanych z nauczaniem i uczeniem się, badaniami, polityką, biznesem i społeczeństwem.

Education Innovation Working Group uniwersytetów Grupy Coimbra
Grupa Coimbra (coimbra-group.eu) skupia stare, prestiżowe uniwersytety, które siedziby – poza nielicznymi wyjątkami – mają nie w stolicach swoich krajów. Do Grupy Coimbra należy najstarszy europejski uniwersytet – Uniwersytet Boloński, uniwersytety w Padwie, Pavii, Salamance, Barcelonie, Heildelbergu, Getyndze, Uppsali, Lyonie, Poitiers, Edynburgu itd. Jedynym polskim uniwersytetem w Grupie Coimbra jest UJ.

Moodle Users Association
Stowarzyszenie Użytkowników Moodle to organizacja non-profit, której członkowie to użytkownicy platformy edukacyjnej Moodle. MUA jest partnerem projektu Moodle i służy jako główny kanał komunikacji pomiędzy użytkownikami a deweloperami Moodle. Członkowie Stowarzyszenia mają wpływ na rozwój platformy poprzez zgłaszanie pomysłów na funkcjonalności, które powinny być uwzględnione w kolejnych wersjach Moodle.

  • Deklaracja dostępności