Informacje ogólne

System wideokonferencyjny Cisco TelePresence został wdrożony w UJ wiosną 2016 r. przez Centrum Zdalnego Nauczania UJ oraz Dimension Data Polska Sp. z o.o.

Wdrożenie przebiegło bez zakłóceń i zakończyło się przed terminem.
 
Elementami systemu wideokonferencyjnego UJ są m.in. jądro systemu, czyli infrastruktura serwerowa wraz z towarzyszącymi aplikacjami, dwie duże sale wykładowe zaadoptowane na potrzeby wideokonferencji oraz terminale osobiste.
 
Należy dodać, ze system wideokonferencyjny Cisco TelePresence jest wykorzystywany także w wielkim projekcie Województwa Małopolskiego – „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”, w którym to projekcie UJ ma znaczący udział i dysponuje wieloma terminalami wideokonferencyjnymi. Oba systemy są kompatybilne, a to oznacza w praktyce, że potencjał wideokonferencyjny UJ znacznie wzrasta.