Inne zastosowania

System wideokonferencyjny może być również wykorzystany do prowadzenia spotkań grup roboczych i zarządzania jednostkami.

 
Rektor UJ, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, jako Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich organizuje wiele spotkań Prezydium KRUP w postaci wideokonferencji.
 
Terminale systemu wideokonferencyjnego umożliwiają kontakt pomiędzy różnymi jednostkami UJ, np.:
  • Centrum Zdalnego Nauczania,
  • Działu Osób Niepełnosprawnych,
  • Biura Karier.
 
System umożliwia sprawną komunikację kilku stron, wspólną pracę na udostępnianych dokumentach oraz dołączanie się osób będących w podróży –  przy pomocy aplikacji dostępowej PC/iOS/Android.