Wideohabilitacje

INFORMACJA
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, wideokonferencje (do odwołania) odbywają się w formie zdalnej z komputera służbowego lub osobistego przy użyciu oprogramowania ConferenceMe. Istnieje możliwość umówienia się w celu przetestowania połączenia. Poniżej znajduje się link do przewodnika obrazującego jak przygotować się do połączenia: https://przewodniki.uj.edu.pl/wideokonferencje-w-uj-realizowane-z-domu/
Dzięki systemowi wideokonferencyjnemu można przeprowadzać posiedzenia komisji habilitacyjnych zdalnie, bez konieczności podróży na miejsce spotkania komisji.

Główny punkt wideohabilitacyjny dla pracowników UJ stanowi ACK „Cyfronet” (ul. Nawojki 11), który operuje salą umożliwiającą udział w wideohabilitacji do 12 osób. Dodatkowy punkt – uruchomiony dla wygody pracowników niektórych wydziałów zlokalizowanych w centrum Krakowa – mieści się w CZN (Rynek Główny 8, I p.). W wideohabilitacjach w CZN może uczestniczyć do 3 osób.

Celem zabezpieczenia połączeń, do tego rodzaju wideokonferencji wykorzystywana jest ogólnopolska sieć akademicka Pionier. Z tego samego powodu nie jest możliwe korzystanie z aplikacji typu Skype.

W sytuacji braku terminali wideokonferencyjnych zdolnych do połączenia z siecią Pionier w danym ośrodku akademickim, istnieje możliwość instalacji na komputerze (laptop/PC) członka komisji habilitacyjnej dedykowanego oprogramowania Cisco Jabber (w przypadku, gdy organizatorem jest UJ a posiedzenie ma się odbyć w CZN – po wcześniejszym uzgodnieniu).

Procedury dostępu do punktu wideohabilitacyjnego w CZN


Przypadek, gdy organizatorem wideohabilitacji jest inny uniwersytet

Sekretarz Komisji Habilitacyjnej wypełnia formularz zgłoszeniowy przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem wideohabilitacji.


Przypadek, gdy organizatorem wideohabilitacji jest UJ

Krok 1
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej wypełnia formularz zgłoszeniowy przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem wideohabilitacji.

Krok 2
Pracownik CZN kontaktuje się ze swoimi odpowiednikami w innych miastach, sprawdza dostępność sal z terminalami wideokonferencyjnymi, rezerwuje je (w macierzystych lokalizacjach członków komisji lub – gdy to jest niemożliwe – w innych uczelniach w danym ośrodku akademickim), zbiera dane o lokalizacji sal i kontakty do ich opiekunów.

Krok 3
Po zebraniu w/w informacji pracownik CZN przesyła je do Sekretarza Komisji Habilitacyjnej, celem przekazania ich uczestnikom wideohabilitacji.

Krok 4
Uczestnicy posiedzenia z UJ (z Krakowa) udają się do siedziby CZN na kwadrans przed rozpoczęciem wideokonferencji, natomiast członkowie komisji z innych miast – do sal w swoich ośrodkach wskazanych przez Sekretarza.