Szkolenia i konsultacje

INFORMACJA
Obecnie (aż do odwołania) prowadzone są szkolenia w formie zdalnej. W terminach od maja 2020 do września 2021 przeszkolono około 820 uczestników.

Centrum Zdalnego Nauczania zaprasza na szkolenia z pracy na platformie Pegaz (z wykorzystaniem systemu do komunikacji synchronicznej BBB).

Szkolenia organizowane są dla grupy minimum 6 osób. Jeśli zbierze się grupa z jednej jednostki, wtedy możemy umówić termin szkolenia.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych osoby takie dołączane są do najbliższej grupy lub czekają, aż zbierze się nowa grupa.

Standardowe szkolenia to:

 • Szkolenie wprowadzające – podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak na UJ zorganizowane jest nauczanie mieszane (czyli techniki zdalne wspomagające nauczanie tradycyjne).
  • Jak komunikować się ze studentami przy pomocy platformy Pegaz (z wykorzystaniem systemu do komunikacji synchronicznej BBB, ogłoszenia, wiadomości indywidualne i fora dyskusyjne).
  • Jak udostępniać materiały – udostępnianie plików oraz tworzenie własnych stron na Pegazie.
 • Szkolenie ze sprawdzania wiedzy – podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
  • Jak przy pomocy platformy zbierać, oceniać i odsyłać poprawione zadania pisemne.
  • Jak tworzyć testy samosprawdzające i oceniane.
  • Jak oceniać dyskusje na forach.

Istnieje również możliwość ustalenia indywidualnego programu szkolenia, zależnego od potrzeb danej grupy.