Kategorie
Aktualności

Warsztaty w ramach TJK 2022: Jak na Pegazie automatycznie sprawdzić „papierowy” test? Jak tworzyć atrakcyjne e-materiały dydaktyczne dla studentów

Warsztat 1: Jak na Pegazie automatycznie sprawdzić „papierowy” test?

W trakcie warsztatów zademonstrujemy nową funkcję platformy Pegaz, pozwalającą na automatyczne sprawdzanie ‘papierowych’ testów przeprowadzanych w normalnej sali wykładowej. Pokażemy, jak przygotować pytania do testu, wydrukować arkusze, skanować odpowiedzi studentów i pokazywać wyniki studentom.


Termin: 24 marca (czwartek), godz. 11:00-12:00

Osoby zainteresowane (niezarejestrowane w ramach rekrutacji Tygodnia Jakości Kształcenia) udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt e-mail bezpośrednio z Centrum Zdalnego Nauczania – czn@uj.edu.pl


Warsztat 2: Jak tworzyć atrakcyjne e-materiały dydaktyczne dla studentów

Termin: 24 marca (czwartek), godz. 9:00-10:00

Materiały dydaktyczne zamieszczane w kursach online przez nauczycieli, wzbogacone o elementy graficzne są z reguły bardziej interesujące dla studentów niż sam tekst. Znajomość obsługi programów graficznych stanowi jednak często problem dla wielu nauczycieli akademickich. Pracownicy Centrum Zdalnego Nauczania zaprezentują nowe repozytorium graficzne oraz omówią sposoby uatrakcyjniania e-materiałów dydaktycznych.

Zapisy możliwe pod tym linkiem.

  • Deklaracja dostępności