Zajęcia zdalne i hybrydowe

Podstawową funkcją systemu wideokonferencyjnego jest przeprowadzanie zdalnych oraz hybrydowych (gdzie część osób znajduje się w sali, część łączy się zdalnie) wykładów i wystąpień na konferencji

Podczas tego rodzaju spotkania możliwa jest pełna interaktywność, czyli komunikacja głosowa między jego uczestnikami oraz możliwość używania przez nich kamer przez wszystkich uczestników spotkania. 

Co więcej, prowadzący mogą pokazywać prezentację (lub dowolną inną treść z ekranu komputera) oraz zadawać pytania w formie ankiet dla uczestników.

Osoby łączące się zdalnie korzystają z aplikacji Webex, która jest narzędziem bardzo podobnym do MS Teams pod względem sposobu działania i obsługi. Nie jest wymagane konto użytkownika – uczestnikowi wystarczy przesłać link do spotkania, a dołączyć można po krótkiej, zautomatyzowanej instalacji aplikacji Webex, albo uruchamiając Webexa w przeglądarce (bez instalacji dodatkowego oprogramowania). 

Przebywający w sali widzą osoby łączące się zdalnie na ekranie projekcyjnym i słyszą je przez system nagłośnieniowy sali. 


Przykładowe scenariusze spotkań zdalnych i hybrydowych: 

wykładowca zajęcia zdalne

Zapraszanie zdalnego wykładowcy lub prelegenta – odbiorcy przebywają w sali, natomiast prowadzący łączy się zdalnie, korzystając z komputera osobistego i aplikacji Webex. Jest to bardzo dobry sposób na zaproszenie zagranicznych wykładowców, pozwalający uniknąć uciążliwości i kosztów związanych z podróżą oraz umożliwienie wzięcia udziału prelegentom, którzy nie mogli dotrzeć na konferencję. wykład zajecia zdalne

Prowadzenie zajęć zdalnych – zarówno dla studentów UJ jak i dla osób spoza UJ. Scenariusz ten można zastosować np. w sytuacji zagrożenia pandemicznego, w ramach wymiany lub współpracy międzynarodowej oraz do prowadzenia zajęć demonstracyjnych. Wykładowca może skorzystać z sal wideokonferencyjnych, gdy chce prowadzić zajęcia zdalne nie siedząc przy zwykłym komputerze (będąc ograniczony możliwościami jego mikrofonu i kamery), ale żeby prowadzić zajęcia w normalnej sali wykładowej, w której może swobodnie się poruszać (mikrofony nie wymagają stania przy katedrze), jednocześnie dysponując dźwiękiem i obrazem wysokiej jakości. W tym scenariuszu uczestnicy łączą się przez aplikację Webex, w sali jest tylko prowadzący. hybrydowe

Zajęcia hybrydowe, gdzie część odbiorców przebywa w sali, część łączy się zdalnie przez aplikację Webex. Dzięki temu w zajęciach mogą uczestniczyć np. osoby chore, niepełnosprawne, będące w podróży czy studenci, dla których nie starczyło miejsc na zajęciach otwartych lub demonstracyjnych. 


  • Deklaracja dostępności