Jak zapisać studentów do kursu nadrzędnego?


Poniższą procedurę należy zastosować, gdy kurs nadrzędny zostanie utworzony.

UWAGA! Prowadzący może zapisać do kursu nadrzędnego tylko całą swoją grupę (np. z ćwiczeń, seminarium, labolatorium itp.) nie można zapisywać pojedynczych studentów. Można zapisać tylko studentów z gup należących do tego samego przedmiotu.

UWAGA! Wraz ze studentami z wybranych grup do kursu nadrzędnego zapisywani są również wszyscy prowadzący.

Procedura zapisu uczestników do kursu nadrzędnego wygląda następująco:

1 – Wejść do kursu nadrzędnego.

2 – Przejść do panelu Uczestnicy.

Przejść do panelu Uczestnicy

 

3 – Kliknąć przycisk Akcje (koło zębate) i wybrać Metoda zapisów.

Kliknąć przycisk Akcje (koło zębate) i wybrać Metoda zapisów

 

4 – Z listy Dodaj metodę zapisów wybrać Kurs nadrzędny.

Dodaj metodę zapisów wybrać Kurs nadrzędny

5 – W polu Wyszukaj wpisać nazwę grupy (lub jej fragment) i zaczekać na wyniki wyszukiwania. UWAGA! Czas oczekiwania na wyniki może wynieść nawet kilkadziesiąt sekund.

wpisać nazwę kursu (lub jej fragment) i zaczekać na wyniki wyszukiwania

 

 

6 – Należy kliknąć na nazwy grup, które mają zostać połączone z kursem nadrzędnym. Wybrane grupy zostaną wyświetlone powyżej pola wyszukiwania.

Wybrane grupy zostaną wyświetlone powyżej pola wyszukiwania

 

7 – Na koniec należy zatwierdzić proces zapisu uczestników z wygranych grup do kursu nadrzędnego klikając Dodaj metodę zapisu.

łączenie grup klikając Dodaj metodę zapisu